เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - สาธารณูปโภค


การไฟฟ้า

ตำบลเขาแก้วมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือนการประปา

ตำบลเขาแก้วมีระบบประปาทั้ง 6 หมู่บ้าน คือ

- หมู่ที่ 1 บ้านนมโฑ จำนวน 2 แห่ง (ประปาบาดาลขนาดกลาง)
- หมู่ที่ 2 บ้านหนองกุ้ง จำนวน 1 แห่ง (ประปาบาดาลขนาดกลาง)
- หมู่ที่ 3 บ้านเขาแก้ว จำนวน 1 แห่ง (ประปาบาดาลขนาดกลาง)
- หมู่ที่ 4 บ้านนมโฑ จำนวน 2 แห่ง (ประปาบาดาลขนาดกลาง)
- หมู่ที่ 5 บ้านโป่งแค จำนวน 2 แห่ง (ประปาบาดาลขนาดกลาง)
- หมู่ที่ 6 บ้านนมโฑ จำนวน 1 แห่ง (ประปาบาดาลขนาดกลาง)0.01s. 0.50MB