เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - สถานที่สำคัญ

  • วัดนมโฑ

    ชื่อสถานที่ : วัดนมโฑ

    ที่ตั้ง :ต.เขาแก้ว อ.สรรพยา จ.ชัยนาท

    ข้อมูล : วัดนมโฑ มีโบราณสถานและโบราณวัตถุเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ยังมีถ้ำพระนอน ซึ่งเป็นที่รวมความศรัทราของชาวตำบลเขาแก้วอีกที่หนึ่ง

  • กลับหน้ารวม สถานที่สำคัญ


0.02s. 0.50MB