นางผ่องศรี กันทะปา
ปลัด อบต.
ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.เขาแก้ว
056-940-098

ออนไลน์ 237 คน

เยี่ยมชม 52,744 คน

สถานที่สำคัญ

ศพด.บ้านนมโฑ

19 กุมภาพันธ์ 2562 99 ครั้ง ซุปเปอร์เอดมิน แชร์  

ชื่อสถานที่ : ศพด.บ้านนมโฑ

ที่ตั้ง : ต.เขาแก้ว อ.สรรพยา จ.ชัยนาท

ข้อมูล : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนมโฑ ตั้งอยู่ภาพในบริเวณที่ทำการ อบต.เขาแก้ว จัดการเรียนการสอนในลักษณะเตรียมความพร้อมเด็กก่อนวัยเรียน

เอกสารแนบ 5 ไฟล์
02.jpg36.18 KB   แสดงภาพ
01.jpg40.55 KB   แสดงภาพ
03.jpg49.05 KB   แสดงภาพ
04.jpg49.96 KB   แสดงภาพ
05.jpg50.79 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา