เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - บริการพื้นฐาน


การคมนาคม

ตำบลเขาแก้ว มีถนนลาดยาง 3 สาย /ถนนคสล 18 สาย /ลูกรัง 58 สายโทรศัพท์

ประชาชนส่วนใหญ่ใช้เป็นโทรศัพท์เคลื่อนที่ติดตามตัวเป็นส่วนใหญ่ไปรษณีย์/การสื่อสาร/การขนส่งวัสดุ ครุภัณฑ์

ไม่มีในพื้นที่ ส่วนใหญ่ต้องไปใช้บริการที่ในตัวอำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท หรือในตัวอำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
0.01s. 0.50MB