เมนูหลัก

บริการประชาชน - ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
รายงานผลตาม พรบ.อำนวยความสะดวก เดือน พฤษภาคม 2563126
รายงานผลตาม พรบ.อำนวยความสะดวก เดือน เมษายน 2563124
รายงานผลตาม พรบ.อำนวยความสะดวก เดือน มีนาคม 2563125
รายงานผลตาม พรบ.อำนวยความสะดวก เดือน กุมภาพันธ์ 2563122
รายงานผลตาม พรบ.อำนวยความสะดวก เดือน มกราคม 2563126
รายงานผลตาม พรบ.อำนวยความสะดวก เดือน ธันวาคม 2562125
รายงานผลตาม พรบ.อำนวยความสะดวก เดือน พฤศจิกายน 2562125
รายงานผลตาม พรบ.อำนวยความสะดวก เดือน ตุลาคม 2562118
รายงานการปฏิบัติตามคู่มือประชาชน ปีงบประมาณ 25611117

ลำดับที่ 1-9 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB