นางผ่องศรี กันทะปา
ปลัด อบต.
ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.เขาแก้ว
056-940-098

ออนไลน์ 217 คน

เยี่ยมชม 52,725 คน

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
วันที่นำขึ้นเรื่อง
15 ก.ย. 63รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม เสริมสร้สงคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชน์สุขของประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2563 แชร์  
13 เม.ย. 63รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 2 ม.ค. - มี.ค. 2563) แชร์  
13 เม.ย. 63รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 1 ต.ค.-ธ.ค. 2562) แชร์  
16 มี.ค. 63รายงานผลตาม พรบ.อำนวยความสะดวก เดือน กุมภาพันธ์ 2563 แชร์  
16 มี.ค. 63รายงานผลตาม พรบ.อำนวยความสะดวก เดือน มกราคม 2563 แชร์  
16 มี.ค. 63รายงานผลตาม พรบ.อำนวยความสะดวก เดือน ธันวาคม 2562 แชร์  
16 มี.ค. 63รายงานผลตาม พรบ.อำนวยความสะดวก เดือน พฤศจิกายน 2562 แชร์  
15 มี.ค. 63รายงานผลตาม พรบ.อำนวยความสะดวก เดือน ตุลาคม 2562 แชร์  
29 พ.ย. 62รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562 แชร์  
11 พ.ย. 62รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ๒๕๖๒ แชร์  
7 พ.ย. 62รายงานประเมินการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2562  แชร์  
1 พ.ย. 62รายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562 แชร์  
11 ต.ค. 62รายงานผลการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาของทางราชการ พ.ศ.2558 ประจำปีงบประมาณ 2562 แชร์  
25 ก.ย. 62รายงานผลการด้านคุณธรรมจริยธรรม ปีงบประมาณ 2562 แชร์  
17 มิ.ย. 62รายงานการดำเนินการอำนวยความสะดวกฯ เดือน มี.ค. 62 แชร์  
17 มิ.ย. 62รายงานการดำเนินการอำนวยความสะดวกฯ เดือน ก.พ. 62 แชร์  
17 มิ.ย. 62รายงานการดำเนินการอำนวยความสะดวกฯ เดือน ม.ค. 62 แชร์  
17 มิ.ย. 62รายงานการดำเนินการอำนวยความสะดวกฯ เดือน ธ.ค. 61 แชร์  
17 มิ.ย. 62รายงานการดำเนินการอำนวยความสะดวกฯ เดือน พ.ย. 61 แชร์  
17 มิ.ย. 62รายงานการดำเนินการอำนวยความสะดวกฯ เดือน ต.ค. 61 แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 20 รายการ
เปลี่ยนภาษา