เมนูหลัก

รายงานและสรุปผลงาน - รายงาน/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2563125
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563126
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563125
สรุปผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสารสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2562 (รายไตรมาส)329
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 25611117

ลำดับที่ 1-5 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB