เมนูหลัก

รายงานและสรุปผลงาน - รายงาน/สรุปผลการดำเนินงาน

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 2 ต.ค.-ธ.ค. 2563)115
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 1 ต.ค.-ธ.ค. 2562)113
รายงานผลตาม พรบ.อำนวยความสะดวก เดือน กุมภาพันธ์ 2563118
รายงานผลตาม พรบ.อำนวยความสะดวก เดือน มกราคม 2563116
รายงานผลตาม พรบ.อำนวยความสะดวก เดือน ธันวาคม 2562120
รายงานผลตาม พรบ.อำนวยความสะดวก เดือน พฤศจิกายน 2562112
รายงานผลตาม พรบ.อำนวยความสะดวก เดือน ตุลาคม 256218
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562111
รายงานประเมินการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2562 1280
รายงานผลการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาของทางราชการ พ.ศ.2558 ประจำปีงบประมาณ 2562180
รายงานผลการด้านคุณธรรมจริยธรรม ปีงบประมาณ 25621206
รายงานการดำเนินการอำนวยความสะดวกฯ เดือน มี.ค. 62189
รายงานการดำเนินการอำนวยความสะดวกฯ เดือน ก.พ. 62172
รายงานการดำเนินการอำนวยความสะดวกฯ เดือน ม.ค. 621106
รายงานการดำเนินการอำนวยความสะดวกฯ เดือน ธ.ค. 61170
รายงานการดำเนินการอำนวยความสะดวกฯ เดือน พ.ย. 61186
รายงานการดำเนินการอำนวยความสะดวกฯ เดือน ต.ค. 61187

ลำดับที่ 1-17 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB