เมนูหลัก

รายงานและสรุปผลงาน - รายงาน/สรุปผลการดำเนินงาน

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
รายงานประเมินการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2562 1150
รายงานผลการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาของทางราชการ พ.ศ.2558 ประจำปีงบประมาณ 2562162
รายงานผลการด้านคุณธรรมจริยธรรม ปีงบประมาณ 25621167
รายงานการดำเนินการอำนวยความสะดวกฯ เดือน มี.ค. 62174
รายงานการดำเนินการอำนวยความสะดวกฯ เดือน ก.พ. 62156
รายงานการดำเนินการอำนวยความสะดวกฯ เดือน ม.ค. 62182
รายงานการดำเนินการอำนวยความสะดวกฯ เดือน ธ.ค. 61157
รายงานการดำเนินการอำนวยความสะดวกฯ เดือน พ.ย. 61167
รายงานการดำเนินการอำนวยความสะดวกฯ เดือน ต.ค. 61166

ลำดับที่ 1-9 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB