นางผ่องศรี กันทะปา
ปลัด อบต.
ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.เขาแก้ว
056-940-098

ออนไลน์ 199 คน

เยี่ยมชม 50,882 คน

รายงานกองคลัง

รายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ส.2563

14 มกราคม 2564 54 ครั้ง กฤษณะ เกตุศิริ แชร์  

เอกสารแนบ 2 ไฟล์
การตรวจสอบรายงานการเงิน_000231.pdf11.11 MB ดาวน์โหลด
9884.jpg133.86 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา