เมนูหลัก

รายงานและสรุปผลงาน-รายงาน/สรุปผลการดำเนินงาน

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม เสริมสร้สงคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชน์สุขของประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่ 15 ก.ย. 63 หมวดหมู่ รายงาน/สรุปผลการดำเนินงาน โดย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว

รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม เสริมสร้สงคุณธรรม จริยธรรม

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชน์สุขของประชาชน

ประจำปีงบประมาณ 2563

เอกสารทั้งหมด 1 ชุด

รายงานผลการดำเนินกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม 2563.pdf273.28 KB
กลับหน้ารวมข่าว รายงานและสรุปผลงาน-รายงาน/สรุปผลการดำเนินงาน

0.02s. 0.50MB