นางผ่องศรี กันทะปา
ปลัด อบต.
ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.เขาแก้ว
056-940-098

ออนไลน์ 172 คน

เยี่ยมชม 52,672 คน

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
วันที่นำขึ้นเรื่อง
25 มิ.ย. 62งบแสดงผลรายรับ-รายจ่ายประจำปี แชร์  
23 ธ.ค. 61รายงานการใช้จ่ายเงินสะสมของ อปท. 2561 แชร์  
23 ธ.ค. 61รายงานการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบ 2561 แชร์  
ลำดับ 1-3 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 3 รายการ
เปลี่ยนภาษา