นางผ่องศรี กันทะปา
ปลัด อบต.
ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.เขาแก้ว
056-940-098

ออนไลน์ 167 คน

เยี่ยมชม 52,793 คน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.1)

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2562

5 กุมภาพันธ์ 2562 426 ครั้ง สุภาพร ท้วมเทศ แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
.205.54 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา