นางผ่องศรี กันทะปา
ปลัด อบต.
ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.เขาแก้ว
056-940-098

ออนไลน์ 168 คน

เยี่ยมชม 52,801 คน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.1)

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันายน 2561

13 พฤศจิกายน 2561 270 ครั้ง ซุปเปอร์เอดมิน แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
.144.17 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา