นางผ่องศรี กันทะปา
ปลัด อบต.
ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.เขาแก้ว
056-940-098

ออนไลน์ 191 คน

เยี่ยมชม 52,678 คน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.1)

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2561

13 พฤศจิกายน 2561 136 ครั้ง ซุปเปอร์เอดมิน แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
.115.34 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา