นางผ่องศรี กันทะปา
ปลัด อบต.
ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.เขาแก้ว
056-940-098

ออนไลน์ 171 คน

เยี่ยมชม 52,683 คน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.1)

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2560

13 พฤศจิกายน 2561 177 ครั้ง ซุปเปอร์เอดมิน แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
.140.27 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา