นางผ่องศรี กันทะปา
ปลัด อบต.
ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.เขาแก้ว
056-940-098

ออนไลน์ 181 คน

เยี่ยมชม 52,797 คน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.1)
วันที่นำขึ้นเรื่อง
5 มี.ค. 62สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2562 แชร์  
5 ก.พ. 62สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2562 แชร์  
30 ม.ค. 62สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2561 (แบบ สขร.1) แชร์  
30 ม.ค. 62สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 (แบบ สขร.1)  แชร์  
13 พ.ย. 61สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันายน 2561 แชร์  
13 พ.ย. 61สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2561 แชร์  
13 พ.ย. 61สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2561 แชร์  
13 พ.ย. 61สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2561 แชร์  
13 พ.ย. 61สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2561 แชร์  
13 พ.ย. 61สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2561  แชร์  
13 พ.ย. 61สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2561 แชร์  
13 พ.ย. 61สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561 แชร์  
13 พ.ย. 61สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2561 แชร์  
13 พ.ย. 61สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2560 แชร์  
13 พ.ย. 61สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2560 แชร์  
13 พ.ย. 61สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2560 แชร์  
12 พ.ย. 61สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2561 (แบบ สขร.1) แชร์  
ลำดับ 1-17 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 17 รายการ
เปลี่ยนภาษา