เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.)

หัวข้ออ่านวันที่
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 25623025 มี.ค. 62
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 25623425 ก.พ. 62
สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2561 (แบบ สขร.1)18130 ม.ค. 62
สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 (แบบ สขร.1) 15930 ม.ค. 62
สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันายน 256116313 พ.ย. 61
สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 256115713 พ.ย. 61
สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 256110513 พ.ย. 61
สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 256111013 พ.ย. 61
สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 256112413 พ.ย. 61
สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2561 11013 พ.ย. 61
สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 256110613 พ.ย. 61
สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 256110213 พ.ย. 61
สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 256111713 พ.ย. 61
สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 256011813 พ.ย. 61
สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 256011613 พ.ย. 61
สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 256010613 พ.ย. 61
สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2561 (แบบ สขร.1)10912 พ.ย. 61
ลำดับที่ 1-17 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB