เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - ราคากลาง

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศราคากลางซ่อมแซมถนนลูกรังโดยการกลบหลุมบ่อ หมู่ที่ 3,4,5 และหมู่ที่ 636529 เม.ย. 62
ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตสายบ้านงิ้ว-นมโฑ หมู่ที่ 137718 ธ.ค. 61
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 41366 ก.ย. 61
ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการกำหนดราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง11915 ส.ค. 61
ประกาศ ราคากลางและกำหนดราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างเรือท้องแบนไฟเบอร์กลาสขนาด 17 ฟุตพร้อมเครื่องยนต์ 35321 พ.ค. 61
ลำดับที่ 1-5 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB