เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศการกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ 25632134 ต.ค. 62
ประกาศราคากลางซ่อมแซมถนนลูกรังโดยการกลบหลุมบ่อ หมู่ที่ 3,4,5 และหมู่ที่ 619229 เม.ย. 62
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 สายหลังบ้านหนองกุ้ง29219 มี.ค. 62
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 25621815 มี.ค. 62
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 25622575 ก.พ. 62
สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2561 (แบบ สขร.1)14930 ม.ค. 62
สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 (แบบ สขร.1) 14030 ม.ค. 62
ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตสายบ้านงิ้ว-นมโฑ หมู่ที่ 135218 ธ.ค. 61
สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันายน 256113713 พ.ย. 61
สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 256113513 พ.ย. 61
สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 25618613 พ.ย. 61
สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 25618413 พ.ย. 61
สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 25619213 พ.ย. 61
สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2561 8613 พ.ย. 61
สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 25618913 พ.ย. 61
สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 25618413 พ.ย. 61
สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 25619813 พ.ย. 61
สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 25609113 พ.ย. 61
สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 256010013 พ.ย. 61
สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 25608913 พ.ย. 61
ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB