เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563)998 ต.ค. 63
ประกาศ เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ 2564958 ต.ค. 63
ประกาศ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 256320620 ส.ค. 63
ประกาศ ผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563)908 ก.ค. 63
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563)1356 ม.ค. 63
ประกาศการกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ 25633954 ต.ค. 62
ประกาศราคากลางซ่อมแซมถนนลูกรังโดยการกลบหลุมบ่อ หมู่ที่ 3,4,5 และหมู่ที่ 636529 เม.ย. 62
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 สายหลังบ้านหนองกุ้ง45419 มี.ค. 62
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 25623025 มี.ค. 62
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 25623435 ก.พ. 62
สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2561 (แบบ สขร.1)18130 ม.ค. 62
สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 (แบบ สขร.1) 15930 ม.ค. 62
ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตสายบ้านงิ้ว-นมโฑ หมู่ที่ 137718 ธ.ค. 61
สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันายน 256116313 พ.ย. 61
สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 256115713 พ.ย. 61
สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 256110513 พ.ย. 61
สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 256111013 พ.ย. 61
สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 256112413 พ.ย. 61
สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2561 11013 พ.ย. 61
สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 256110713 พ.ย. 61
ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.03s. 0.50MB