นางผ่องศรี กันทะปา
ปลัด อบต.
ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.เขาแก้ว
056-940-098

ออนไลน์ 191 คน

เยี่ยมชม 52,699 คน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศตรวจการจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1

5 เมษายน 2561 170 ครั้ง ซุปเปอร์เอดมิน แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
.671.55 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา