นางผ่องศรี กันทะปา
ปลัด อบต.
ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.เขาแก้ว
056-940-098

ออนไลน์ 174 คน

เยี่ยมชม 52,686 คน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ 2564

8 ตุลาคม 2563 168 ครั้ง กฤษณะ เกตุศิริ แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
.365.79 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา