นางผ่องศรี กันทะปา
ปลัด อบต.
ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.เขาแก้ว
056-940-098

ออนไลน์ 199 คน

เยี่ยมชม 52,713 คน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศการกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ 2563

4 ตุลาคม 2562 500 ครั้ง กฤษณะ เกตุศิริ แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
.391.07 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา