นายขจรยศ สุรเดช
ปลัด อบต.เขาแก้ว
ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.เขาแก้ว
056-940-098

ออนไลน์ 48 คน

เยี่ยมชม 10,658 คน

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
วันที่นำขึ้นเรื่อง
17 มิ.ย. 62นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี แชร์  
12 มิ.ย. 62คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องราวร้องเรียน และร้องทุกข์ แชร์  
12 มิ.ย. 62มาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการจัดทำแผนพัฒนา แชร์  
ลำดับ 1-3 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 3 รายการ
เปลี่ยนภาษา