นางผ่องศรี กันทะปา
ปลัด อบต.
ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.เขาแก้ว
056-940-098

ออนไลน์ 222 คน

เยี่ยมชม 52,777 คน

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
วันที่นำขึ้นเรื่อง
17 มิ.ย. 62นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี แชร์  
12 มิ.ย. 62คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องราวร้องเรียน และร้องทุกข์ แชร์  
12 มิ.ย. 62มาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการจัดทำแผนพัฒนา แชร์  
ลำดับ 1-3 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 3 รายการ
เปลี่ยนภาษา