เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แสดงทั้งหมด

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 25632132
แผนการพัฒนาพนักงาน อบต.เขาแก้ว230
แผนป้องกันการทุจริต137
แผนดำเนินงานประจำปี 2562145
แผนพัฒนาสี่ปี 2561-2564152
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563169
แผนงานการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้วประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561169
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562166
เชิญประชุม ITA ประจำปี 2561191
ประกาศแผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2562167
แผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้วประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562166
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง137
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562157
ประกาศ การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 164
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3159
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2562-2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว155
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561184
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561148

ลำดับที่ 1-18 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB