เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แสดงทั้งหมด

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
แผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่4 ประจำปีงบประมาณ 2563121
แผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่3 ประจำปีงบประมาณ 2563112
งานบริหารจัดการความเสี่ยง21096
ควบคุมภายใน179
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563114
แผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่2 ประจำปีงบประมาณ 2563114
เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) ครั้งที่ 1/2563141
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) ครั้งที่ 1/2563127
แผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่1 ประจำปีงบประมาณ 2563112
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 256321513
แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565133
แผนการพัฒนาพนักงาน อบต.เขาแก้ว287
แผนป้องกันการทุจริต1106
แผนดำเนินงานประจำปี 2562197
แผนพัฒนาสี่ปี 2561-2564197
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-25631163
แผนงานการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้วประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25611125
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25621146
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562122
เชิญประชุม ITA ประจำปี 25611157

ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB