นางผ่องศรี กันทะปา
ปลัด อบต.
ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.เขาแก้ว
056-940-098

ออนไลน์ 177 คน

เยี่ยมชม 52,799 คน

แผนงานอื่นๆ
วันที่นำขึ้นเรื่อง
5 พ.ย. 63กฎบัตรตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ แชร์  
5 พ.ย. 63แผนการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ แชร์  
3 มี.ค. 63งานบริหารจัดการความเสี่ยง แชร์  
3 มี.ค. 63ควบคุมภายใน แชร์  
ลำดับ 1-4 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 4 รายการ
เปลี่ยนภาษา