เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน-แผนงานอื่นๆ

งานบริหารจัดการความเสี่ยง

วันที่ 3 มี.ค. 63 หมวดหมู่ แผนงานอื่นๆ โดย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว

เอกสารทั้งหมด 2 ชุด

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง 2563.pdf328.19 KB
นโยบายการบริหารความเสี่ยงขององค์กร 2563.pdf122.38 KB
กลับหน้ารวมข่าว นโยบายและแผนงาน-แผนงานอื่นๆ

0.02s. 0.50MB