เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน-แผนพัฒนาบุคลากร

แผนการพัฒนาพนักงาน อบต.เขาแก้ว

วันที่ 25 มิ.ย. 62 หมวดหมู่ แผนพัฒนาบุคลากร โดย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว

เอกสารทั้งหมด 2 ชุด

แผนการพัฒนาพนักงาน อบต.เขาแก้ว.229.18 KB
แผนพัฒนาพนักงาน อบต.เขาแก้ว149.19 KB
กลับหน้ารวมข่าว นโยบายและแผนงาน-แผนพัฒนาบุคลากร

0.02s. 0.50MB