เมนูหลัก

บุคลากร - ผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

 • นายคุณวุฒิ วัฒนะโชติ

  ปลัดอบต. ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.เขาแก้ว

 • ว่าง

  รองนายกอบต.เขาแก้ว

 • ว่าง

  รองนายกอบต.เขาแก้ว

 • ว่าง

  เลขานุการนายกอบต.เขาแก้ว0.02s. 0.50MB