นางผ่องศรี กันทะปา
ปลัด อบต.
ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.เขาแก้ว
056-940-098

ออนไลน์ 69 คน

เยี่ยมชม 26,619 คน

ผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

 • นางผ่องศรี กันทะปา

  ปลัดอบต. ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.เขาแก้ว

 • ว่าง

  รองนายก

 • ว่าง

  รองนายก

 • ว่าง

  เลขานุการนายก

เปลี่ยนภาษา