นางผ่องศรี กันทะปา
ปลัด อบต.
ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.เขาแก้ว
056-940-098

ออนไลน์ 237 คน

เยี่ยมชม 52,764 คน

ข่าวกิจกรรมส่งเสริมความโปร่งใส
วันที่นำขึ้นเรื่อง
7 เม.ย. 63การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2563) แชร์  
24 มี.ค. 63INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESSMENT 2020 : • ITA นั้นคืออะไร • ITA ประเมินจากใคร • ITA ประเมินอะไร • ITA ประเมินแล้วได้อะไร  แชร์  
4 พ.ย. 62การสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย  แชร์  
28 มิ.ย. 62กิจกรรมโครงการวัยใสใสโตไปไม่โกง (ภายใต้โครงการเยาวชนไทยหัวใจสะอาด) แชร์  
23 พ.ค. 62ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ITA) แชร์  
13 ก.ย. 61ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้วประจำปี 2561 แชร์  
ลำดับ 1-6 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 6 รายการ
เปลี่ยนภาษา