เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

หัวข้ออ่านวันที่
ประชาสัมพันธุ์รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว1624 ก.พ. 63
งานบริหารจัดการความเสี่ยง2328 ม.ค. 63
ควบคุมภายใน3628 ม.ค. 63
จิตอาสาร่วมกันทำความสะอาดบริเวณหนองผักตบ บ้านหนองกุ้ง หมู่ที่ 21521 ม.ค. 63
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 24/256212628 ต.ค. 62
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 22/25628524 ต.ค. 62
เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 10513 ต.ค. 62
กิจกรรมฉีดพ่นยากำจัดยุงลาย หมู่ ๑-๖ 9911 ต.ค. 62
ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25624930 ก.ย. 62
ร่วมประชาสัมพันธ์การต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น9526 ก.ย. 62
รายการเช้านี้ประเทศไทย ททบ.๕ ถ่ายทำรายการในพื้นที่บ้านหนองกุ้ง หมู่ที่๒ เรื่องการจัดการขยะอินทรีย์11913 ก.ย. 62
โครงการจิตอาสา ช่วยกันเก็บขยะในสระน้ำนมโฑหมู่ที่ ๑ เพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำ และความสะอาดแหล่งน้ำ10312 ก.ย. 62
โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติและรักษาสิ่งแวดล้อม16625 ก.ค. 62
กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา 25626219 ก.ค. 62
การออกกำลังกายตามโครงการสร้างสุขภาพดีตามวิถีคนสรรพยาด้วยพลัง พอช. ปี 25629019 ก.ค. 62
โครงการอนุรักษ์ประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 25628119 ก.ค. 62
ประชาสัมพันธ์การติดตั้งกระจกโค้งจราจรในตำบลเขาแก้ว1519 ก.ค. 62
กิจกรรมหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)1255 ก.ค. 62
ต้องรับคณะศึกษาดูงานเรื่อง การจัดการขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกในครัวเรือน14928 มิ.ย. 62
ประกาศมาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ6125 มิ.ย. 62
ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB