เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

หัวข้ออ่านวันที่
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 24/25628528 ต.ค. 62
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 22/25624324 ต.ค. 62
เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 6013 ต.ค. 62
กิจกรรมฉีดพ่นยากำจัดยุงลาย หมู่ ๑-๖ 5511 ต.ค. 62
ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25622730 ก.ย. 62
ร่วมประชาสัมพันธ์การต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น4926 ก.ย. 62
รายการเช้านี้ประเทศไทย ททบ.๕ ถ่ายทำรายการในพื้นที่บ้านหนองกุ้ง หมู่ที่๒ เรื่องการจัดการขยะอินทรีย์9013 ก.ย. 62
โครงการจิตอาสา ช่วยกันเก็บขยะในสระน้ำนมโฑหมู่ที่ ๑ เพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำ และความสะอาดแหล่งน้ำ6312 ก.ย. 62
โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติและรักษาสิ่งแวดล้อม11925 ก.ค. 62
กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา 25625019 ก.ค. 62
การออกกำลังกายตามโครงการสร้างสุขภาพดีตามวิถีคนสรรพยาด้วยพลัง พอช. ปี 25625819 ก.ค. 62
โครงการอนุรักษ์ประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 25625319 ก.ค. 62
ประชาสัมพันธ์การติดตั้งกระจกโค้งจราจรในตำบลเขาแก้ว1159 ก.ค. 62
กิจกรรมหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)965 ก.ค. 62
ต้องรับคณะศึกษาดูงานเรื่อง การจัดการขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกในครัวเรือน11528 มิ.ย. 62
ประกาศมาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ5225 มิ.ย. 62
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในหลวงรัชการที่ 1013924 พ.ค. 62
ร่วมกิจกรรมรำมะนาเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระบรมราชาภิเษก 20123 พ.ค. 62
อบต.เขาแก้ว ร่วมกับจิตอาสาและประชาชนตำบลเขาแก้วปลูกต้นทองอุไรและทำความสะอาดถนน คศล. สายทางเข้าบ้านหนองกุ้ง หมู่ที่ 230113 พ.ค. 62
ด่านชุมชน อบต.เขาแก้ว14418 เม.ย. 62
ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB