ขอเชิญผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี พ.ศ. 2563 ประเมินง่ายๆ ใน 3 นาที เพียงเข้าเว็บไซต์ itas.nacc.go.th  แล้วค้นหา องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว เพื่อให้คะแนนและให้ข้อมูลแก่ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว