นางผ่องศรี กันทะปา
ปลัด อบต.
ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.เขาแก้ว
056-940-098

ออนไลน์ 215 คน

เยี่ยมชม 52,651 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรับโอนพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานทั่วไป/วิชาการที่ว่าง

4 มีนาคม 2564 61 ครั้ง กฤษณะ เกตุศิริ แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
Scan4.pdf156.14 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา