นางผ่องศรี กันทะปา
ปลัด อบต.
ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.เขาแก้ว
056-940-098

ออนไลน์ 181 คน

เยี่ยมชม 52,684 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563

6 พฤศจิกายน 2563 90 ครั้ง กฤษณะ เกตุศิริ แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
.49.75 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา