นางผ่องศรี กันทะปา
ปลัด อบต.
ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.เขาแก้ว
056-940-098

ออนไลน์ 197 คน

เยี่ยมชม 52,826 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

หนังสือตอบรับ อบต.เขาแก้ว เป็นสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น (โครงการ อพ.สธ.)

18 สิงหาคม 2563 196 ครั้ง กฤษณะ เกตุศิริ แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
.160.53 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา