นางผ่องศรี กันทะปา
ปลัด อบต.
ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.เขาแก้ว
056-940-098

ออนไลน์ 200 คน

เยี่ยมชม 52,647 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

อบต.เขาแก้วบริการฉีดวัคซีนหมาแมวในตำบลเขาแก้วเพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

20 เมษายน 2563 76 ครั้ง กฤษณะ เกตุศิริ แชร์  

อบต.เขาแก้วบริการฉีดวัคซีนหมาแมวในตำบลเขาแก้วเพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
ขอเชิญนำหมาแมวของท่านมารับบริการได้ที่ อบต.เขาแก้วตั้งแต่วันที่ 20-22 เม.ย.63 ในเวลาทำการ
หากไม่สะดวกนำหมาแมวมาที่ อบต. ท่านสามารถมารับวัคซีนไปฉีดเองได้
กรุณาเตรียมกระติกและใส่น้ำแข็งมารับวัคซีนพร้อมนำบัตรประชาชนผู้รับวัคซีนมาด้วย

เอกสารแนบ 5 ไฟล์
.107.80 KB   แสดงภาพ
.141.57 KB   แสดงภาพ
.145.34 KB   แสดงภาพ
.159.82 KB   แสดงภาพ
.161.26 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา