นางผ่องศรี กันทะปา
ปลัด อบต.
ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.เขาแก้ว
056-940-098

ออนไลน์ 230 คน

เยี่ยมชม 52,750 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ ยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ในสำนักงาน อบต.เขาแก้ว

21 เมษายน 2563 312 ครั้ง กฤษณะ เกตุศิริ แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
.147.18 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา