เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

อบต.เขาแก้ว ร่วมกับจิตอาสาและประชาชนตำบลเขาแก้วปลูกต้นทองอุไรและทำความสะอาดถนน คศล. สายทางเข้าบ้านหนองกุ้ง หมู่ที่ 2

แชร์

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 อบต.เขาแก้ว ร่วมกับจิตอาสาและประชาชนตำบลเขาแก้วปลูกต้นทองอุไรและทำความสะอาดถนน คศล.    สายทางเข้าบ้านหนองกุ้ง หมู่ที่ 2 ตามที่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว"สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในหลวงรัชการที่ 10 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดโครงการจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ ทำความดีเพื่อพ่อสืบสาน พระปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชการที่ 9 ที่เป็นแบบอย่างในการพัฒนาสภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่ในชุมชนให้มีสภาพที่น่าอยู่และดีขึ้น ซึ่งตำบลเขาแก้วได้มีประชาชนที่ได้เข้าร่วมโครงการจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ และการดำเนินโครงการ 1 อปท. 1 ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางการดำเนินโครงการของขวัญปีใหม่ของกระทรวงมหาดไทยมอบให้ประชาชน ประจำปี พ.ศ.2562


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.01s. 0.50MB