เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

ด่านชุมชน อบต.เขาแก้ว

แชร์

เมื่อวันที่ 11 - 17 เมษายน 2562 อบต.เขาแก้ว ร่วมกับ สมาชิก อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตกำนัน สภ.เขาแก้ว อปภร. อบต.เขาแก้ว  ตั้งจุดบริการและด่านชุมชน บริเวณหน้าที่ทำการ อบต.เขาแก้ว


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.01s. 0.75MB