เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนตำบลเขาแก้วในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ด้วยวิธีการจัดการขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกในครัวเรือน เพื่อให้เป็นหมู่บ้านต้นแบบการบริหารจัดการขยะเปียก

แชร์

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้วจัดอบรมโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนตำบลเขาแก้ว ในการค้ดแยกขยะที่ต้นทางให้กับหมู่บ้านหนองกุ้ง หมู่ที่ 2 เพื่อเป็นต้นแบบของตำบลเขาแก้ว ในการบริหารจัดการขยะเปียก ด้วยการทำถังขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกในครัวเรือน ทุกครัวเรือน โดยมีหน่วยงานส่วนราชการ นำโดย นายพลกฤต พวงวลัยสิน นายอำเภอสรรพยา นางเสริมศรี ศรีวงษ์ญาติดี รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท และในฐานะประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดชัยนาท นายโยธิน เดือนจำรูญ รักษาราชการแทนท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท และนายสมเกียรติ บุตรแก้ว ท้องถิ่นอำเภอสรรพยา ให้เกียรติเข้าร่วมโครงการนี้ด้วย


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.01s. 0.50MB