เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

อบต.เขาแก้ว รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562

แชร์

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว ร่วมกับ ปศุสัตว์อำเภอสรรพยา ได้จัดทำโครงการโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมวในพื้นที่ตำบลเขาแก้ว ในวันที่ 6-7 มีนาคม 2562 ณ ที่ทำการ อบต.เขาแก้ว ในเวลาราชการ และตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม 2562 จะทำการลงพื้นที่ทุกหมู่ ในตำบลเขาแก้ว ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมว 


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.50MB