เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวโอนย้ายและรับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีการสัมภาษณ์ อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว

แชร์

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อให้การดูแลผู้สูงอายุที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ หรือผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว จำนวน 2 อัตรา นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว ได้คัดเลือกโดยวิธีการสัมภาษณ์ เพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ดังนี้

ลำดับที่๑.
นางสาวสราภรณ์  แสงสว่าง
ลำดับที่2.
นางผกายมาศ  กิจนิธิประภาส

 

เอกสารแนบคลิกเพื่อ ดาว์นโหลดเอกสาร


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวโอนย้ายและรับสมัครงาน
0.02s. 0.50MB