เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาคมหมู่บ้าน

กำหนดการประชาคมหมู่บ้าน และประชาคมตำบล ธ.ค. 2562

แชร์

ประชาสัมพันธ์ กำหนดการประชาคมหมู๋บ้าน และประชาคมตำบล

เพื่อเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี ครั้งที่ 1

ประชาคมระดับหมู่บ้าน ดังนี้

หมู่ที่ ๑ วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ เวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ี๑

หมู่ที่ ๒ วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ อาคารศูนย์สาธิตการตลาด หมู่ที่๒

หมู่ที่ ๓ วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ศาลา SML หมู่ที่๓

หมู่ที่ ๔ วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ เวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่๔

หมู่ที่ ๕ วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ เวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ศาลาออกกำลังกาย หมู่ที่ ๕

หมู่ที่ ๖ วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ศาลาออกกำลังกาย หมู่ที่๖

 

 

ประชาคมระดับตำบล ดังนี้

วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว

 


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาคมหมู่บ้าน
0.02s. 0.50MB