เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวเบี้ยยังชีพ

ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ,คนพิการ ประจำเดือนสิงหาคม 2562

แชร์

ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ,คนพิการ ประจำเดือนสิงหาคม 2562
ในวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ ตามเวลาและสถานที่ ดังนี้

หมู่ที่ ๑ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ อาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๑

 หมู่ที่ ๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ อาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๒

หมู่ที่ ๓ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ อาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๓

หมู่ที่ ๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ อาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๔

หมู่ที่ ๕ เวลา ๑๑.๐๐ น. ณ โรงเรียนบ้านโป่งแค หมู่ที่ ๕

หมู่ที่ ๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ อาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๖

เอกสารแนบคลิกเพื่อ ดาว์นโหลดเอกสาร

ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวเบี้ยยังชีพ
0.01s. 0.50MB