นางผ่องศรี กันทะปา
ปลัด อบต.
ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.เขาแก้ว
056-940-098

ออนไลน์ 206 คน

เยี่ยมชม 52,712 คน

ข่าวกิจกรรม

โครงการอนุรักษ์ประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2562

19 กรกฎาคม 2562 459 ครั้ง กฤษณะ เกตุศิริ แชร์  

อบต.เขาแก้วจัดกิจกรรมโครงการอนุรักษ์ประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2562 เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทยให้คงอยู่สืบไปและเป็นการสร้างความสามัคคีให้แก่คนในชุมชนที่มาร่วมด้วยช่วยกันในกิจกรรมครั้งนี้ 


ประมวลภาพกิจกรรม 21 ภาพ

เปลี่ยนภาษา