นางผ่องศรี กันทะปา
ปลัด อบต.
ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.เขาแก้ว
056-940-098

ออนไลน์ 249 คน

เยี่ยมชม 52,731 คน

ข่าวกิจกรรม

ด่านชุมชน อบต.เขาแก้ว

18 เมษายน 2562 599 ครั้ง กฤษณะ เกตุศิริ แชร์  

เมื่อวันที่ 11 - 17 เมษายน 2562 อบต.เขาแก้ว ร่วมกับ สมาชิก อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตกำนัน สภ.เขาแก้ว อปภร. อบต.เขาแก้ว  ตั้งจุดบริการและด่านชุมชน บริเวณหน้าที่ทำการ อบต.เขาแก้ว


ประมวลภาพกิจกรรม 30 ภาพ

เปลี่ยนภาษา