นางผ่องศรี กันทะปา
ปลัด อบต.
ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.เขาแก้ว
056-940-098

ออนไลน์ 210 คน

เยี่ยมชม 52,706 คน

ข่าวกิจกรรม

การจัดกิจกรรม “Kick off ถนนสวย” หมู่ที่ 2 บ้านหนองกุ้ง ตำบลเขาแก้ว

9 กุมภาพันธ์ 2564 59 ครั้ง กฤษณะ เกตุศิริ แชร์  

ตามแนวทางการปฏิบัติราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท โดยมุ่งเน้น จังหวัดสะอาด มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชน เกิดความตระหนักในการรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม ในการสร้างการรับรู้การบริหารจัดการขยะมูลฝอย ณ แหล่งกำเนิด อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีเป้าหมายเพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว ร่วมกับ ท้องถิ่นอำเภอสรรพยา และผู้ใหญ่ ผู้นำ หมู่ที่ 2 จัดกิจกรรมโครงการหมู่บ้านสวย ถนนสวย จังหวัดชัยนาท โดยดำเนินการ ถนนทางเข้าหมู่บ้าน หมู่ที่2 หนองกุ้ง ตำบลเขาแก้ว อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท

เอกสารแนบ 11 ไฟล์
ถนนสวย หมู่ที่2 9-2-64_๒๑๐๒๐๙_4.jpg452.28 KB   แสดงภาพ
ถนนสวย หมู่ที่2 9-2-64_๒๑๐๒๐๙_5.jpg425.99 KB   แสดงภาพ
ถนนสวย หมู่ที่2 9-2-64_๒๑๐๒๐๙_7.jpg409.98 KB   แสดงภาพ
ถนนสวย หมู่ที่2 9-2-64_๒๑๐๒๐๙_8.jpg487.99 KB   แสดงภาพ
ถนนสวย หมู่ที่2 9-2-64_๒๑๐๒๐๙_9.jpg508.60 KB   แสดงภาพ
ถนนสวย หมู่ที่2 9-2-64_๒๑๐๒๐๙_10.jpg421.33 KB   แสดงภาพ
ถนนสวย หมู่ที่2 9-2-64_๒๑๐๒๐๙_11.jpg399.78 KB   แสดงภาพ
ถนนสวย หมู่ที่2 9-2-64_๒๑๐๒๐๙_12.jpg429.65 KB   แสดงภาพ
ถนนสวย หมู่ที่2 9-2-64_๒๑๐๒๐๙_15.jpg421.81 KB   แสดงภาพ
ถนนสวย หมู่ที่2 9-2-64_๒๑๐๒๐๙_14.jpg514.86 KB   แสดงภาพ
ถนนสวย หมู่ที่2 9-2-64_๒๑๐๒๐๙_10.jpg421.33 KB   แสดงภาพ

ประมวลภาพกิจกรรม 10 ภาพ

เปลี่ยนภาษา