นางผ่องศรี กันทะปา
ปลัด อบต.
ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.เขาแก้ว
056-940-098

ออนไลน์ 168 คน

เยี่ยมชม 52,790 คน

ข่าวกิจกรรม
วันที่นำขึ้นเรื่อง
9 ก.พ. 64การจัดกิจกรรม “Kick off ถนนสวย” หมู่ที่ 2 บ้านหนองกุ้ง ตำบลเขาแก้ว  แชร์  
8 ก.ค. 63แห่เทียนพรรษา ตำบลเขาแก้ว แชร์  
19 ก.ค. 62การออกกำลังกายตามโครงการสร้างสุขภาพดีตามวิถีคนสรรพยาด้วยพลัง พอช. ปี 2562 แชร์  
19 ก.ค. 62โครงการอนุรักษ์ประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2562 แชร์  
23 พ.ค. 62ร่วมกิจกรรมรำมะนาเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระบรมราชาภิเษก  แชร์  
13 พ.ค. 62อบต.เขาแก้ว ร่วมกับจิตอาสาและประชาชนตำบลเขาแก้วปลูกต้นทองอุไรและทำความสะอาดถนน คศล. สายทางเข้าบ้านหนองกุ้ง หมู่ที่ 2 แชร์  
18 เม.ย. 62ด่านชุมชน อบต.เขาแก้ว แชร์  
13 เม.ย. 62โครงการกิจกรรมผู้สูงอายุ และประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 แชร์  
1 เม.ย. 62ประชาสัมพันธ์แผ่นพับการสร้างความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว แชร์  
22 มี.ค. 62โครงการจัดเวทีประชุมประชาคมระดับหมู่บ้านและระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ แชร์  
15 มี.ค. 62โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนตำบลเขาแก้วในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ด้วยวิธีการจัดการขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกในครัวเรือน เพื่อให้เป็นหมู่บ้านต้นแบบการบริหารจัดการขยะเปียก แชร์  
6 มี.ค. 62อบต.เขาแก้ว รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562 แชร์  
28 ก.พ. 62จิตอาสาและประชาชนปลูกต้นไม้และทำความสะอาดถนน คศล. สายหลังบ้านหมู่ที่ 1  แชร์  
19 ก.พ. 62อบต.เขาแก้ว จัดการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ ร่วมต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2562 แชร์  
29 ม.ค. 62การรณรงค์การคัดแยกขยะ โดยการเดินรณรงค์สร้างจิตสำนึกในการช่วยกันคัดแยกขยะ และลดขยะที่ต้นทาง ตามแผนรณรงค์ 60 วัน แยกก่อนทิ้ง เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอย แชร์  
12 ม.ค. 62อบต.เขาแก้วจัดงานวันเด็ก ประจำปี 2562 แชร์  
13 พ.ย. 61ประชุมประชาคมตำบลเขาแก้ว ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 แชร์  
ลำดับ 1-17 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 17 รายการ
เปลี่ยนภาษา