นายขจรยศ สุรเดช
ปลัด อบต.เขาแก้ว
ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.เขาแก้ว
056-940-098

ออนไลน์ 44 คน

เยี่ยมชม 7,083 คน

ข่าวสารในเครือข่าย
วันที่นำขึ้นหน่วยงานเรื่อง
20 ม.ค. 64เทศบาลตำบลวัดสิงห์สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ธันวาคม 2563
19 ม.ค. 64เทศบาลตำบลวัดสิงห์ล้างถังกรองน้ำ ประปาเทศบาล
19 ม.ค. 64เทศบาลตำบลวัดสิงห์ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายระเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง
14 ม.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้วรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ส.2563
12 ม.ค. 64เทศบาลตำบลวัดสิงห์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อส้รางท่อระบายน้ำ
12 ม.ค. 64เทศบาลตำบลวัดสิงห์ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
12 ม.ค. 64เทศบาลตำบลวัดสิงห์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนอู่ทอง
12 ม.ค. 64เทศบาลตำบลวัดสิงห์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
4 ม.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นใหญ่การเปิดเผยข้อมูลข่าววสารของราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือนธันวาคม 2563
22 ธ.ค. 63เทศบาลตำบลวัดสิงห์ประกวดราคาก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยราษฎร์พิทักษ์
22 ธ.ค. 63เทศบาลตำบลวัดสิงห์ประกาศชำระภาษีฯประจำปี 2564
22 ธ.ค. 63เทศบาลตำบลวัดสิงห์คำนวณราคากลางงานปรับปรุงถนนอู่ทองมะขามเฒ่า
18 ธ.ค. 63เทศบาลตำบลวัดสิงห์ประชุมประชาคมแผนพัฒนาเทศบาล ลงพื้นที่ชุมชนครบทั้ง 4 ชุมชน
17 ธ.ค. 63เทศบาลตำบลวัดสิงห์คำนวณราคากลางโครงการปรับปรุงซ้อมแซม ถ.ลาดยางผิวจราจร ถ.วนาวัฬวิถีและราษฎร์พิทักษ์
17 ธ.ค. 63เทศบาลตำบลวัดสิงห์ประชุมประชาคมแผนพัฒนาเทศบาล ลงพื้นที่ชุมชนมะขามเฒ่า ชุมชนที่ 4
16 ธ.ค. 63เทศบาลตำบลวัดสิงห์ประชุมประชาคมแผนพัฒนาเทศบาล ลงพื้นที่ชุมชนจันทร์เจริญ ชุมชนที่ 3
15 ธ.ค. 63เทศบาลตำบลวัดสิงห์สรุปผลกานดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน2563
15 ธ.ค. 63เทศบาลตำบลวัดสิงห์สรุปผลกานดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2563
14 ธ.ค. 63เทศบาลตำบลวัดสิงห์ประชุมประชาคมแผนพัฒนาเทศบาล ลงพื้นที่ชุมชนจวนวิไล
9 ธ.ค. 63เทศบาลตำบลวัดสิงห์ประชุม อสม.ประจำเดือน
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/8 | แสดง 20 จาก 150 รายการ
เปลี่ยนภาษา