นายขจรยศ สุรเดช
ปลัด อบต.เขาแก้ว
ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.เขาแก้ว
056-940-098

ออนไลน์ 46 คน

เยี่ยมชม 10,654 คน

ข้อมูลผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

 • นายขจรยศ สุรเดช

  ปลัดอบต. ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.เขาแก้ว

 • ว่าง

  รองนายก

 • ว่าง

  รองนายก

 • ว่าง

  เลขานุการนายก

เปลี่ยนภาษา