นางผ่องศรี กันทะปา
ปลัด อบต.
ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.เขาแก้ว
056-940-098

ออนไลน์ 247 คน

เยี่ยมชม 52,767 คน

ข้อมูลผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

 • นางผ่องศรี กันทะปา

  ปลัดอบต. ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.เขาแก้ว

  โทร 056-940-098

   

 • ว่าง

  รองนายก

   

 • ว่าง

  รองนายก

   

 • ว่าง

  เลขานุการนายก

   

เปลี่ยนภาษา